Pažaislis. Slenkstis

Šioje fotografijoje yra viso Pažaislio komplekso kulminacija – centrinių bažnyčios durų slenkstis. Čia matomi XVII a. pabaigos techniniai ir meniniai sprendimai yra tarp pačių brandžiausių kada nors istorinės Lietuvos žemėse sukurtų. Ant sienų ir skliauto matosi iš Florencijos kilusio M. Palonio freskos, kuriančios 3D įspūdį. Jos įrėmintos baltomis stiuko skulptūromis, sukurtomis nuo Lugano ežero pakrančių kilusio Dž. Merlio, o taip pat tamsiu marmuru, atvežtu iš pietinės Lenkijos. Tiek daug marmuro ir taip meistriškai apdirbto nerasime jokiame kitame buvusios LDK žemės išlikusiame pastate. Apie tris virš altoriaus esančius langelius ir kitą čia matomą simboliką skaitykite knygelėje.

Martyno Ambrazo nuotrauka

A book on Pažaislis

Monastery

in Lithuanian language

only!

Can be acquared in Humanitas bookstores in Vilnius and Kaunas.

2020 Rūstis Kamuntavičius